Bałucki Ośrodek Kultury czeka na propozycje imprez kulturalnych. Mogą je zgłaszać mieszkańcy.

– Gdy ktoś chce tworzyć wydarzenia kulturalne my możemy pomóc pod względem formalnym i organizacyjnym. Chcemy w ten sposób odnowić więzi społeczne – mówi Dobrosław Bilski, dyrektor BOK. – Innym pomysłem jest próba zachęcenia osób czy firm, by wsparły inicjatywy kulturalne promocją bądź finansowo – dodaje.

Programy BOK-u zostały nazwane: „…bo Kultura!” i „Mecenas kultury na Bałutach”. Nabór wniosków do …bo Kultura!” trwa do 15 września 2016 roku.

BOK organizuje także XVI edycję konkursu fotograficznego „Lato, lato zostań dłużej”. Posiada on dwie kategorie wiekowe (od i do 19 roku życia). Celem konkurs jest uwrażliwienie osób na piękno przyrody i otaczający świat.

BOK realizuje również programy dotyczące tożsamości, wzmacniania więzi społecznych oraz różnorodności. Są one dofinansowywane ze miejskiego budżetu oraz środków pochodzących z Muzeum Historii Polskich.

BOK uczestniczy też w projekcie „Kolorowa Lokomotywa”. Pracownicy BOK-u prowadzą spotkania warsztatowe m.in. z plecionkarstwa, rzeźby i papieroplastyki.