Rozstrzygnięto konkurs na dofinansowanie imprez kulturalnych z miejskiego budżetu czyli tzw. małe i duże granty. Pieniądze otrzymały m.in. Letnia Akademia Jazzu czy Forum Kina Europejskiego.

Instytucje, które występowały o dotację powyżej 50 tys. zł otrzymały duże granty. Dofinansowanie dostały np. Międzynarodowy Festiwal i Konkurs Indywidualności Muzycznych im. Aleksandra Tansmana (286 tys. zł), Forum Kina Europejskiego (300 tys. zł), XX Festiwal Kultury Chrześcijańskiej (260 tys. zł), impreza Folkowe Inspiracje, festiwal „Polówka” (100 tys. zł) czy Letnia Akademia Jazzu (300 tys. zł).

Małe granty (do 50 tys. zł) dostały np. organizacje harcerskie. Planują one zorganizowanie imprezy „Ster na kulturę”. W ten sposób chcą promować edukację artystyczną czy muzykę.

Łącznie w konkursie pieniądze otrzymało 38 projektów (w ubiegłym roku 22). Do konkursu zgłoszono 103 inicjatywy. Dużo odpadło z powodu błędów formalnych. Oceniało je 4 urzędników i oraz 5 osób z organizacji pozarządowych i ekspertów.