Radni zgodzili się na dodatkowe pieniądze na działalność odbywającą się w EC-1. 1,1 mln  zł na Centrum Nauki i Techniki, a Teatr Nowy 250 tys. zł na Rok Awangardy

Uruchomienie działalności Centrum Nauki i Techniki wiąże się z dodatkowym personelem, wyższymi kosztami energii, ochrony i sprzątania. Wszystkie ścieżki edukacyjne będą działały w grudniu tego roku. 700 tys. zł dofinansowano Festiwal Komiksu i Gier.

Narodowe Centrum Kultury Filmowej działające w ramach EC1 Łódź Miasto Kultury składa wniosek do UNESCO o tytuł Łódź – Miasto Filmu. Koszt inicjatywy to 179 tys. zł.  Będą potrzebne badania opinii tłumaczenia, konsultacje z ekspertami, działania promocyjne (spoty reklamowe, gadżety), spotkania i podróże zagraniczne.

Poza imprezami w EC-1 wsparcie otrzymał także Teatr Nowy im Kazimierza Dejmka na Rok Awangardy (250 tys. zł) oraz Łódzkie Centrum Wydarzeń na dalszą adaptację pomieszczeń przy Piotrkowskiej 87.

Miasto wsparło także 20 tys. zł imprezę autorską Iwony Guzowskiej Triathlon in da House”. Organizatorzy planują ok. 90 uczestników. 187 tys.zł otrzyma Łódzkie Centrum Wydarzeń na remont pomieszczenia przy Piotrkowskiej 87.