Władze Łodzi chcą, by mieszkańcy odpowiedzieli jak ma wyglądać okolica stawu na Księżym Młynie. Być może powstanie tam miejska plaża, albo pozostaną działki.

– W ciągu dwóch tygodni chcemy poznać zdanie Łodzian. 17 lutego proponujemy warsztaty, potem spotkania i na końcu głosowanie na platformie vox populi, gdzie każdy może oddać jeden głos. Chcemy wypracować wspólna wizję, mimo że tam są także ogrody działkowe. Likwidacja dotyczyłaby około stu działek na zachód od alei Rydza-Śmigłego, ale to zależy od konsultacji – tłumaczy Robert Warsza, dyrektor Miejskiej Pracowni Urbanistycznej. Łącznie na Księżym Młynie jest 900 działek. Działkowcy mają otrzymać od miasta m.in. zwrot nakładów.

Wcześniej w budżecie obywatelskim było zgłoszone zadanie dotyczące powstania przy stawie miejskiej plaży. Zyskało jednak za mało głosów (6 tys.).