Kończą się prace przy mini boisku ze sztuczną nawierzchnią na ulicy Sępiej. Boisko powstaje w ramach Budżetu Obywatelskiego, a jednym z ostatnich elementów jest położenie nawierzchni. Wykonawca rozpoczął w tym tygodniu rozkładanie trawy. Na koniec na terenie boiska pojawią się bramki, stojaki, kosze na śmieci.

Prace przy budowie boiska trwały od jesieni ubiegłego roku. Natomiast wcześniej przez wiele miesięcy przygotowywany był teren pod boisko. W kwadracie ulic: Sępią, Smolarka, Widzewską i al. Piłsudskiego, przebiegał ciepłociąg firmy Veolia, który musiał być przebudowany. Potem wskazany teren był przygotowany pod inwestycję – od wycinki chwastów, drzew samosiejek, przez wyrównanie mas ziemi, aż po zabezpieczenie i przeniesienie populacji ślimaka winniczka, żyjącej na tym terenie.

Potem przystąpiono do właściwych prac przy budowie boiska. Utwardzony został teren oraz wykonana podbudowa boiska, oświetlenie a także zamontowano piłko-chwyty. Ostatnie prace to ułożenie nawierzchni na boisko oraz montaż i ustawienie ławek, bramek oraz koszy na śmieci. Całość prac potrwa jeszcze kilka tygodni. Łodzianie będą mogli korzystać z boiska najwcześniej w maju.

Całość inwestycji to koszt ponad 2,3 mln zł.

Boisko uzupełni bazę obiektów sportowych na terenie dawnej dzielnicy Widzew.
Z pewnością będzie z niego korzystać młodzież. Projekt wygrał w ramach Budżetu Obywatelskiego i zdobył 5876 głosów.