Łódź rewitalizacja. Fabryce przy ul. Tuwima 10 dobudujemy piętro. Skujemy też zielony tynk i odsłonimy rudą cegłę. Na podwórzu powstanie zielony skwer i strefa przyjazna mieszkańcom. A co się ulokuje we wnętrzach fabryki?

Przeprowadzona zostanie całkowita przebudowa budynku z zachowaniem pofabrycznego charakteru obiektu. Planowane jest odnowienie elewacji oraz nadbudowa jednej kondygnacji od strony północnej.

– Wymianie ulegną wszystkie instalacje znajdujące się w budynku. Obiekt przyjmie nową funkcję administracyjno-biurową z usługami na parterze. Dzięki odpowiednio szerokim drzwiom i windzie obiekt będzie dostępny dla osób
z niepełnosprawnościami –
mówi Agnieszka Kowalewska-Wójcik, Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi.

Zmiany obejmą również podwórze. Planowane są nasadzenia drzew oraz wybrukowanie obszaru kostką. Przy obiekcie nie zabraknie stojaków na rowery, ławek oraz koszy na śmieci.

W budynku będą znajdować się dwie sale konferencyjne, jeden lokal użytkowy, dwanaście  sal biurowych, sześć pomieszczeń administracyjnych, jedna przestrzeń kreatywna i jedno pomieszczenie dla matki z dzieckiem.  W budynku znajdzie swoje miejsce również Biuro ds. Partycypacji Społecznej UMŁ  przeniesione z kamienicy przy ulicy Wschodniej 50.

– W styczniu tego roku  uzyskaliśmy prawomocne decyzje o pozwoleniu na budowę co pozwala na rozpoczęcie realizacji pełnego zakresu robót objętych dokumentacją projektową. Wcześniej wykonawcy realizowali na obiektach roboty interwencyjne, rozbiórkowe i porządkowe – dodaje Michał Potz, MOSAICON

Łączny koszt inwestycji to 13 407 000 zł brutto. Koniec inwestycji planowany jest
w 2021 r.

Przy ul. Tuwima 10 znajduje się dawna fabryka przyborów tkackich i maszyn Henryk Wagner i spadkobiercy. Została ona wzniesiona w roku 1881 na terenie którym wcześniej znajdowała się (1853 r.) mała fabryka wyrobów bawełnianych Jana Wagnera. Znajduje się na jej terenie jeden z kilkudziesięciu w krajobrazie miasta pofabryczny, ceglany komin z 1881 r.