Listy gratulacyjne od Prezydent Łodzi Pani Hanny Zdanowskiej oraz nagrody otrzymało dzisiaj czterech pracowników Wydziału Sieci Kanalizacyjnej ZWIK za wykrycie sprawców zatrucia rzeki Olechówki. To Damian Lis, Jakub Działak, Krzysztof Klarecki i Wojciech Maślak.

Do zatrucia rzeki doszło na początku tego roku. Pracownicy bardzo szybko pojawili się na miejscu zrzutu toksycznych ścieków do rzeki. Sprawnie odcięli ich wypływ
z kanału deszczowego do Olechówki. W ten sposób ograniczono zasięg skażenia środowiska. Ścieki pochodzenia chemicznego mimo to doprowadziły do zniszczenia życia biologicznego na znacznym odcinku rzeki oraz w zbiorniku przy ulicy Tomaszowskiej. Na powierzchni wody unosiły się śnięte ryby.

– Pracownicy ZWIK bardzo szybko odnaleźli też studnię kanalizacyjną, do której nielegalnie kierowano ścieki z beczkowozu. Dzięki nim udało się  na gorącym uczynku schwytać sprawców i przekazać w ręce policji. Mam nadzieję, że życie biologiczne w rzece Olechówce szybko się odrodzi, a sprawcy zatrucia rzeki zostaną surowo ukarani – powiedziała Hanna Zdanowska, prezydent Miasta Łodzi.

Oprócz organów ścigania sprawą skażenia Olechówki zajmuje się też Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska.

ZWIK w trybie natychmiastowym wypowiedział firmie umowę na odbiór ścieków
w zlewni przy ulicy Sanitariuszek.
– mówi Jacek Kaczorowski, prezes ZWiK.

Łódzki ZWIK będzie domagał się od firmy asenizacyjnej odszkodowania za zniszczenie podczyszczalni wód deszczowych przy rzece Olechówce. Firma będzie też musiała ponieść koszty utylizacji szkodliwych dla środowiska ścieków. Zarząd ZWIK skierował też do Prezydent Miasta Łodzi wniosek o odebranie firmie zezwolenia na prowadzenie działalności odbioru i transportu nieczystości ciekłych.