Premiowanie lekarzy za zakładanie Internetowych Kont Pacjenta, bezpłatne rozwiązania dla nich i pacjentów – w taki sposób Ministerstwo Zdrowia i prywatni dostawcy IT wspierają digitalizację placówek medycznych.

Internetowe Konto Pacjenta to jeden z elementów planu cyfryzacji ochrony zdrowia, który wdraża Ministerstwo Zdrowia.

Ministerstwo zwiększa liczbę Internetowych Kont Pacjenta

Wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński w wywiadzie dla Prawo.pl podkreślił, że obecnie aktywnych jest 600 tysięcy kont. Ministerstwo jednak chce zwiększyć ich liczbę. Pomóc mają w tym dodatkowe wynagrodzenia dla lekarzy POZ zakładających Internetowe Konta Pacjenta.

To kolejne wsparcie dla tej grupy w związku z digitalizacją ochrony zdrowia. Narodowy Fundusz Zdrowia już premiuje lekarzy POZ za wystawianie e-recept, a teraz czas na IKP. Kwota finasowania jest zróżnicowana i zmienia się wraz z liczbą aktywowanych kont: najwyższa wynosi 36,90 zł brutto, najniższa 12,30 zł.  –  Profity mogą zachęcić lekarzy do informatyzowania placówek. Jednak najważniejsze w tym wszystkim jest to, że w proces cyfryzacji angażowani są pacjenci, którzy mogą „oswoić się” z nowymi rozwiązaniami wprowadzanymi przez Ministerstwo Zdrowia, np. e-receptami – zaznacza Dominik Kieda, dyrektor EDM w LekSeek Polska.

E-recepta SMS-em nie tylko przez IKP

Jedną z najważniejszych funkcjonalności w IKP są e-recepty, które będą obligatoryjne od 8 stycznia 2020 roku. Pacjenci posiadający konto będą mogli m.in. otrzymać e-receptę pod postacią 4-cyfrowego kodu.

Przy czym warto podkreślić, że nie jest to jedyna możliwość otrzymania e-recepty      SMS-em. Na polskim rynku istnieją programy do kompleksowej obsługi placówek medycznych, które posiadają funkcję wysyłania e-recepty drogą SMS-ową. – To dodatkowa dogodność dla lekarzy, obok rozliczenia z NFZ, e-ZLA i gotowych formularzy, która doskonale wpisuje się w digitalizację ochrony zdrowia – mówi Dominik Kieda. – Lekarz korzystający z bezpłatnego programu Gabinet drWidget może wysłać 4-cyfrowy kod na numer telefonu pacjenta z informacją, że do zrealizowania recepty będzie potrzebny jego numer PESEL. Pacjent nie musi posiadać IKP. Oczywiście chory musi udostępnić swój numer komórkowy i wyrazić zgodę na otrzymywanie e-recepty w takiej formie – kontynuuje.

Rozwiązania dedykowane pacjentom

Tego typu technologia to wygoda dla pacjenta i oszczędność czasu dla lekarza. – Nasze doświadczenia pokazują, że średni czas wystawienia e-recepty wynosi 18 sekund. Dzieje się tak ponieważ system m.in. wspiera decyzje terapeutyczne lekarza, podpowiada, jakie leki wchodzą w interakcje. Pozwala tym samym ograniczyć błędy w farmakoterapii, które są nie tylko niebezpieczne dla zdrowia, ale także mogą zagrażać życiu – mówi Dominik Kieda.

I to właśnie zintensyfikowanie bezpieczeństwa powinno być kluczowe w budowaniu nowoczesnych rozwiązań IT. W przypadku Internetowego Konta Pacjenta wszystkie e-recepty, dane medyczne są widoczne dla chorego na stronie www.pacjent.gov.pl. Istnieje również możliwość udostępnienia lekarzowi informacji o stanie zdrowia i historii ordynowanych leków. – To tylko jeden z przykładów, pokazujący, jak systemy IT dbają o stan zdrowia, wspierają procesy leczenia, które mogą przebiegać sprawniej i efektywniej – podkreśla dyrektor EDM w LekSeek Polska.