Piątek 27-09 na całym Świecie był dniem Generalnego Strajku dla Ziemi. W wielu miastach zorganizowano marsze protestacyjne, w których udział wzięli wszyscy, którym nie jest obojętny los naszej planety.

W Łodzi protest przeszedł z Placu Wolności, ulicą Piotrkowską. Zatrzymał się przed Urzędem Miasta Łodzi i Urzędem Marszałkowskim. Protestujący domagają się od rządzących:

  • 1. Natychmiastowego obniżenia emisji gazów cieplarnianych;
  • 2. Bezzwłocznego przejścia na bezpieczne i przyjazne dla środowiska źródła energii;
  • 3. Sprawiedliwej transformacji sektorów wysokoemisyjnych;
  • 4. Zaprzestania niszczenia siedlisk przyrodniczych, renaturalizacji obszarów zniszczonych oraz ochrony bioróżnorodności;
  • 5. Przejścia na rolnictwo lokalne, przyjazne dla środowiska oraz ograniczenia chowu przemysłowego zwierząt;
  • 6. Zawarcia międzynarodowych umów rozliczających rządy i korporacje z wytwarzania gazów cieplarnianych i niszczenia ekosystemów.