Wkrótce zostanie otwarty pierwszy odcinek ulicy Dąbrowskiego. Wykonawca jednocześnie przygotowuje się do rozpoczęcia kolejnego etapu prac.

Od 25 listopada kierowcy będą mogli pojechać ulicą Dąbrowskiego od Kilińskiego do Łomżyńskiej. Przede wszystkim ułatwi to dojazdy okolicznym mieszkańcom a także dotarcie do znajdujących się tam obiektów handlowych.

Prace nadal prowadzone są na odcinku od Łomżyńskiej do Rzgowskiej. Zgodnie z harmonogramem zakończą się one wiosną przyszłego roku.

Jednocześnie wykonawca rozpoczyna kolejny etap prac i stopniowo będzie wchodził na odcinek między Kilińskiego a Podgórną. Od 25 listopada wejdzie na fragment między Kraszewskiego a Siemiradzkiego, gdzie będą prowadzone prace związane z przebudową infrastruktury podziemnej. Fragment ten zostanie zamknięty dla ruchu.

Kolejnym zadaniem, zaplanowanym na początek przyszłego roku jest rozbiórka kamienicy przy ul. Kilińskiego 25. Wykonanie infrastruktury podziemnej oraz prac rozbiórkowych w okresie zimowym pozwoli wiosną rozpocząć już prace ściśle związane z budową nowej drogi oraz torowiska.

W ramach całej inwestycji przebudujemy jezdnię oraz torowisko w ul. Dąbrowskiego na odcinku od al. Śmigłego-Rydza do ul. Rzgowskiej. Powstaną również wygodne przystanki komunikacji miejskiej, nowe chodniki i droga dla rowerów. Zakończenie inwestycji: II połowa 2019 roku. Koszt: 50 mln złotych

W ramach inwestycji powstanie:

  • Wydzielone, zielone torowisko
  • Nowe chodniki
  • Droga rowerowa
  • Jezdnia
  • Wyniesione przystanki
  • Nowe wiaty

Przebudowa ulicy Dąbrowskiego to element dużego projektu wartego 660 mln złotych (411 mln złotych dofinansowania z UE). W ramach tego zadania wyremontowane zostanie 11 km torowisk, jezdni i chodników, powstaną dwa kilometry nowych odcinków torów oraz zakupionych 30 nowych wagonów.