W ramach prowadzonych inwestycji nie tylko wymieniamy nawierzchnie jezdni oraz chodniki ale sadzimy również zieleń. W najbliższym czasie w Łodzi przybędzie ponad 300 drzew oraz kilkanaście tysięcy ozdobnych krzewów.

W związku z kończącą się budową dróg rowerowych wokół ronda Solidarności, do pracy przystąpili ogrodnicy. – Nasadzonych zostało tam 14 drzew. 6 jesionów wyniosłych oraz 8 lip drobnolistnych „Greenspire” – mówi Justyna Krakowiak, naczelnik wydziału architektury i zieleni w Zarządzie Inwestycji Miejskich.

Na rondzie Solidarności oprócz drzew pojawiło się również kilka tysięcy bylin.
W pasie rozdziału nasadzone zostały: perowskia łobodolistna „Blue spire” (4190 szt.) oraz miskant chiński „kleine fontane” (3953 szt.).

Drzewa sadzone są obecnie również przy ulicy Traktorowej, gdzie pojawi się 38 grabów pospolitych ,,Fastigiata” oraz na ul. Skorupki, gdzie istniejący szpaler zostanie uzupełniony o 18 drzew.

Ponad 30 drzew pojawiło się w ostatnich dniach także przy ulicach Zbąszyńskiej
i Swojskiej. Nasadzono tam 14 klonów zwyczajnych, 13 klonów „Drummondii”,
2 klony cukrowe, oraz 3 lipy drobnolistne „Greenspire”. Dodatkowo zasadzonych zostało 290 ozdobnych krzewów (berberysy w dwóch kolorach).

Najwięcej drzew pojawi się jednak w centrum miasta przy budowanej ulicy Nowowęglowej. Projekt zakłada nasadzenie tam ok. 250 drzew i kilku tysięcy krzewów.