Łódź – rasizm za burtę!

Pod hasłem: Łódź – rasizm za burtę! spotkali się  w Pasażu Schillera zwolennicy idei tolerancji i równości, bez względu na rasę, płeć czy światopogląd.

Uczestnicy akcji chcieli w ten sposób wyrazić swój sprzeciw wobec rasizmu i dyskryminacji, które stały się smutną codziennością tak na ulicach polskich miast, jak i w medialnej przestrzeni. Protest zorganizowała Federacja Anarchistyczna Łódź. W Pasażu Schillera pojawiły się również przedstawicielki inicjatywy Łódzkie Dziewuchy Dziewuchom, które także chciały pokazać iż problemy dyskryminacji nie są im obojętne.