W tym roku po raz trzeci, dzięki współpracy łódzkich Klubów, Grup i Stowarzyszeń motocyklowych organizowane jest w Łodzi Rozpoczęcie Sezonu Motocyklowego 2018. Rozpoczęcie odbędzie się 8 kwietnia 2018 roku (niedziela) w łódzkiej Atlas Arenie.

Zdjęcie ilustracyjne: Daniel Kowalczyk
Tekst: Mariusz Reczulski