Akcja „Jeden procent dla Łodzi” w Manufakturze

Już po raz dziesiąty łódzkie organizacje pozarządowe zachęcały, aby jeden procent podatku przekazać lokalnym fundacjom. W rotundzie handlowej Manufaktury przez cały dzień można więc było odwiedzić punkty informacyjne organizacji które prezentowały swoje pomysły, na co zagospodarowanie pozyskanych środków. Swoje prezentacje przygotowały następujące łódzkie fundacje:

Fundacja JiM
Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Łódzka – Hufiec Łódź-Bałuty „Promieniści”
Towarzystwo Pomocy Niepełnosprawnym – oddział łódzki
Stowarzyszenie Hospicjum Łódzkie
Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „POKÓJ”
Fundacja „Dom w Łodzi”
Polskie Stowarzyszenie Ludzi Cierpiących na Padaczkę Oddział Łódzki
Stowarzyszenie Łódzkie Hospicjum dla Dzieci
Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Łódzkie
Stowarzyszenie Na Rzecz Rehabilitacji Osób Niewidomych i Słabo Widzących „Spojrzenie”
Stowarzyszenie Młodzieży i Osób z Problemami Psychicznymi, Ich Rodzin i Przyjaciół POMOST
AMBER Fundacja Pomocy Ofiarom Wypadków Drogowych
Fundacja „Pomoc Młodym Diabetykom”
Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Chorych z Zespołem Downa
Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną PSONI, koło w Łodzi
Międzynarodowe Stowarzyszenie Pomocy „Słyszę Serce”
Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt OTOZ Animals – inspektorat Łódź
Fundacja SŁONIE NA BALKONIE
Fundacja im. Joanny Bednarczyk
Fundacja Kocia Mama
Łódzkie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami