Otulmy Kwiatami Kościuszkę! Patriotyczny happening pod pomnikiem Tadeusza Kościuszki

Z okazji dwusetnej rocznicy śmierci gen. Tadeusza Kościuszki oraz stulecia podjęcia przez Radę Miejską w Łodzi decyzji o zbudowaniu pomnika, łodzianie spotkali się na Placu Wolności aby uczcić te rocznicę otulając pomnik kobiercem z kwiatów. Cokół pomnika został owinięty siatką w która łodzianie wplatali kwiaty w barwach narodowych, oraz biało-czerwone małe flagi. Na zakończenie wspólnie odśpiewano Hymn Polski.