Za sprawą pikniku na przystanku w minioną sobotę ożyła krańcówka przy ulicy Północnej.

Należąca do Łódzkiej Okręgowej Izby Architektów RP. Podczas trwania imprezy zainteresowani mogli wziąć udział w warsztatach rysunku studentów architektury. Przygotowano również pokaz salsy oraz wycieczki z przewodnikiem po parku śledzia. Dodatkową atrakcją był pokaz zabytkowych samochodów. Imprezę honorowym patronatem objęła między innymi Pani Prezydent Hanna Zdanowska.