Miasto może zaciągnąć kolejne kredyty. Do 233,1 mln zł na rynku krajowym (spłata do 2027 roku) i do 100 mln zł w Europejskim Banku Inwestycyjnym. Spłata potrwa do 2040 roku. 

Kredyt na 233 mln zł będzie służył spłacie poprzednich zobowiązań i wykup wyemitowanych papierów wartościowych. Limit kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym (EBI) zostanie zwiększony o 100 mln zł. Zostanie przeznaczony na inwestycje transportowo – drogowe.