Łódzka Organizacja Turystyczna rozpoczyna działalność. Ma wspierać turystykę biznesową i tradycyjną. Tworzy ją 36 podmiotów m.in. hotele, muzea czy miejskie spółki.

Łódzka Organizacja Turystyczna chce m.in. promować produkt turystyczny oraz pomagać turystyce biznesowej i tradycyjnej.  Budżet ŁOT to 350 tys. zł. Składka Łodzi wynosi 295 tys. zł. Stowarzyszenie może także pozyskiwać środki zewnętrzne. Prezesem ŁOT został Tomasz Koralewski.

Dodajmy, że w 2016 roku Łódź odwiedziło ok. 1 mln zł osób (700 tys. zł zostało na co najmniej jedną noc). 140 tys. zł przyjechało do Łodzi z zagranicy (głównie Niemiec, Wielkiej Brytanii i Ukrainy; z okazji Światowych Dni Młodzieży więcej osób pojawiło się z Francji). Średnio osoby przebywały w Łodzi 1,8 dnia.