Władze miasta chcą zaskarżyć opinię Kuratora Oświaty do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. W środę (29 marca) nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej.

Przypomnijmy, że w lutym Rada Miejska podjęła decyzję o wstępnej siatce szkół. Uchwały trafiły do Kuratora Oświaty, który wydał opinię pozytywną, ale z uwagami, które powinny być zaakceptowane przez władze i Radę Miejską.

Kurator chce po gimnazjach 10, 37 38 i 39 utworzyć podstawówki. Kurator nie zgodził się na włączenie gimnazjum 11 do liceum przy Kopcińskiego, bo jego zdaniem nie pozwalają przepisy. Według kuratora  propozycje są zgodne z intencjami rodziców i społeczności szkolnej.

Władze miasta uważają, że Kurator Oświaty przekracza swoje kompetencje i dlatego kierują jego opinie do WSA. Oznacza to, że reforma zostanie wprowadzona bezpośrednio czyli tak jak mówi ustawa powodując wygaszenie wszystkich gimnazjów. Jednak wiceprezydent Tomasz Trela zapewnia, że planowane przez miasto szkoły podstawowe i licea zostaną utworzone w najbliższym czasie.

Najpierw uchwałami o skierowaniu do sądu opinii kuratora zajmie się Komisja Edukacji (wtorek – 28 marzec), a potem w środę (29 marca) cała Rada Miejska.