Miasto chce sprzedać tereny na rogu Kilińskiego i Piłsudskiego. MPK zainwestuje w Helenówek, a EXPO w parking.

Teren na rogu Kilińskiego i Piłsudskiego ma 9,4 tysięcy metrów kwadratowych. Znajduje się tam kamienica wpisana do rejestru zabytków. Budynek ma zostać wkomponowany w potencjalną inwestycję. Wysokość zabudowy od strony ul. Kilińskiego to 55 metrów, a w głębi działek 20 metrów.  Miasto oferuje teren za 14,5 mln zł. Wcześniej wydano warunki zabudowy m.in. na hotel, galerię handlową czy budownictwo wielorodzinne. Mogą tam powstać usługi albo mieszkania.Przedtem terenem gospodarowała firma Phillips. Negatywną opinię o sprzedaży Komisji Planu i Architektury Rady Miejskiej. Radni z komisji chcieli poczekać ze sprzedażą na uchwalenie planu zagospodarowanie przestrzennego. Pojawi się on w 2018 roku.

Łódzkie MPK wydzierżawi na 10 lat zajezdnię na Helenówku. Dotychczas umowy były tylko trzyletnie. Po 10 latach i inwestycjach MPK może zakupić  nieruchomość. Obecnie przedsiębiorstwo planuje powstanie tam zakładu techniki i wyposażenie go w nowe maszyny.

Teren przy Politechniki, ale aportem otrzyma także spółka Expo.   Spółka chce wybudować parking na 105 miejsc. Wyjaśnijmy, że przedsiębiorstwo obecnie posiada parking na 200 miejsc dla aut osobowych i 3 dla autokarów. Koszt inwestycji to 1 mln zł. Kapitał spółki po aporcie zwiększy się do 39 mln zł.

W dzierżawę na 15 lat nieruchomość dostanie także prowadzące szkoły Społeczne Towarzystwo Oświatowe. Przy Czerwonej 8 organizacja ma szkołę podstawową i gimnazjum. Pozostanie 8 -letnia szkoła podstawowa. Towarzystwo dokona inwestycji rozwijających sport i rekreację.

Zgody na sprzedaż i dzierżawy wyraziła Rada Miejska.

Natomiast radni nie zgodzili się na sprzedaż nieruchomości przy Kusocińskiego. Przy ul. Kusocińskiego bez numeru miasto proponuje sprzedać za 2 ,4 mln zł trzy działki o łącznej powierzchni 5,7 tys. metrów kwadratowych.Obok są tereny spółdzielni i ogródki działkowe. Rada Osiedla nie zgadza się na postawienie kolejnego bloku mieszkalnego dlatego nie wyraża zgody na sprzedaż. Radni miejscy uważają, że sprzedaż spowoduje powstanie zabudowy za ul. Kusocińskiego, gdzie znajdują się błonia i wybudowanie kolejnych wieżowców blokuje korytarz napowietrzający miasto. Do sprzedaży radnym zabrakło 1 głosu.

Władze miasta wycofały z obrad Rady Miejskiej projekt uchwały o sprzedaży działek przy ul. Aleksandrowskiej bez numeru.Między ul.Warecką, a ul. Traktorową znajduje się zadrzewiony skwer o wielkości ok. 10 tys. metrów kwadratowych.  Może tam być działalność przemysłowo – usługowa. Osiedlowi radni obawiają się powstania marketu i wycinki drzew. Wartość terenu to 5,5 mln zł.