700 tys. zł na mecze reprezentacji w rugby, 51 tys. zł na filię domu kultury na Olechowie i prawie 200 tys. zł na działalność seniorów.

Mistrzostwa Europy w 15 – osobowym rugby odbędą się w Łodzi 10 i 11 czerwca. Weźmie w nich udział 12 drużyn. Turniej będzie transmitowany do kilkunastu krajów Europy. Miasto dofinansowuje turniej 700 tys. zł.

51 tys. zł będzie przeznaczone na filię Domu Kultury Górna na Olechowie. Jest to spowodowane małą aktywnością kulturalną na tamtym terenie. Wcześniej takie działania odbywały się w szkołach w salach gimnastycznych. Filia będzie działała przy ul. Jagiellonki 4.

Prawie 200 tys. zł będzie dofinansowana aktywizacja seniorów. Ma to polegać na m.in. tworzeniu imprez kulturalnych, organizacji Gali 60+ czy Łódzkich Senioralii.