W Łodzi powstanie Łódzka Organizacja Turystyczna. Będzie m.in. prowadziła punkty turystyczne i zwiększała liczbę gości. Zastąpi przy Piotrkowskiej Centrum Informacji Turystycznej .

Pierwsze zebranie założycielskie ŁOT-u odbędzie się jeszcze w marcu. Mają wziąć w nim udział m.in. przedstawiciele miasta, hoteli, instytucji kultury, fundacji czy przewodników turystycznych.

ŁOT nie planuje działania punktów informacji turystycznych na dworcu Kaliskim i Lublinku. Chce utrzymać informację turystyczną na Piotrkowskiej 87 oraz otworzyć wraz z MPK na dworcu Fabrycznym. Obecnie toczą się rozmowy między MPK, a spółkami kolejowymi zarządzającymi dworcem, co do ceny wynajmu powierzchni (PKP proponuje 55 zł/m2, a MPK maksymalnie 50 zł/m2). Apel o porozumienie w tej kwestii wystosowała Komisja Promocji Rady Miejskiej. MPK zapewnia, że od podpisania porozumienia do otwarcia minie maksymalnie 60 dni, bo jest już gotowa wizualizacja oraz wybrany wykonawca robót pod klucz.

Zgodę na powstanie Łódzkiej Organizacji Turystycznej wyraziła Rada Miejska.