Planowana obwodnica Nowosolnej ma powstać do 2021 dzięki pieniądzom na Expo. Prawdopodobnie wcześniej będzie ciąg pieszo-rowerowy od rynku do centrum handlowego.

Wczoraj (3 marca) na połączonych komisjach zajmujących się transportem oraz planami przestrzennymi radni wysłuchali informacji o przyszłym układzie drogowym w Nowosolnej.

– Bez obwodnicy stosujemy tylko doraźne rozwiązania, bo dziewięćdziesiąt procent ruchu pochodzi z autostrady. W planach obwodnica zmierza w kierunku południowym – opisuje Robert Warsza, dyrektor Miejskiej Pracowni Urbanistycznej. – W Nowosolnej drogi są w układzie pierścieni. W środku chcemy stworzyć plac z ograniczonym wjazdem. Zrezygnujemy z przemysłu na rzecz zabudowy mieszkaniowej . Gmina Nowosolna chciała stworzyć strefę przemysłową, jednak nie powinno być tym zainteresowane – dodaje. Po wyłożeniu planu zagospodarowania przestrzennego rozpoczną się konsultacje.

Prace projektowe obwodnicy mają ruszyć w 2018 roku. Wykonanie jest przewidywane na lata 2019-2021. Przy niektórych ulicach dochodzących do obwodnicy mają powstać ronda albo zwykłe skrzyżowania. Nie będzie wiaduktów.

Także zdaniem mieszkańców los osiedla jest uzależniony od obwodnicy. – Brak obwodnicy powoduje to, że nie jesteśmy osiedlem lokalnym. Mamy ruch tranzytowy – mówi Ewa  Świdzińska z Rady Osiedla Nowosolna. – Chcemy mieszkać w lokalnej i miłej atmosferze – dopowiada.

Prawdopodobnie przed budową obwodnicy powstanie po jednej stronie ul. Brzezińskiej ciąg pieszo-rowerowy. Koszt inwestycji to 1 mln zł. Budowa obwodnicy opóźnia się także z powodu braku uzgodnień z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.