Łódzkie Centrum Wydarzeń proponuje wsparcie 60 tys. zł imprez. Zgłaszać się można do 17 marca.  O podziale środków zdecyduje czteroosobowa komisja. 

Po dotacje mogą zgłaszać się m.in.osoby fizyczne, stowarzyszenia, fundacje czy instytucje kulturalne. Maksymalna dofinansowanie do jednej imprezy to 20 tys. zł. ŁCW chce, by dzięki dotacjom zorganizować np. koncert, happening czy performance.

Wnioski ma oceniać czteroosobowa komisja złożona z 2 pracowników ŁCW i 2 osób związanych łódzką kulturą. Według regulaminu na czele komisji stoi przewodniczący. Komisja rekomenduje przyznanie dotacji dyrektor ŁCW, która ostatecznie zatwierdza decyzje o dofinansowaniu.

Dla ŁCW ważna ma być: umiejscowienie wydarzenia w Łodzi, dostępność imprezy, doświadczenie organizatora czy plan promocji.