Rusza remont ul. Lindleya. Za 5 mln zł powstanie tam miejski podwórzec. Inwestycja z podświetlanymi drzewami zakończy się pod koniec wakacji.

Od Narutowicza do numeru 8 będzie woonerf z 37 podświetlanymi drzewami i krzewami, stojakami rowerowymi i małą architekturą. Główny wjazd pojawi się od Węglowej wraz ze strefą uspokojonego ruchu. Zawracanie aut będzie na małym placu.