Radne Sojusz Lewicy Demokratycznej proponują od września wprowadzić drugie śniadanie dla każdego ucznia od pierwszej do trzeciej klasy szkoły podstawowej.

Najpierw radne (wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Małgorzata Niewiadomska-Cudak i radna Małgorzata Moskwa Wodnicka) poproszą o wyliczenia Wydział Edukacji ile dzieci powinna objąć taka akcja i Wydział Zdrowia, by przygotował menu. Radne szacują, że koszt nie powinien przekroczyć 5 mln zł.