Miasto chce zdobyć pieniądze na unowocześnienie Grupowej Oczyszczalni Ścieków i powstanie zbiorników retencyjnych, kanalizacji deszczowej i osadników. Inwestycje wyniosą prawie 150 mln zł.

Zbiorniki retencyjne mają powstać w okolicach Pomorskiej, Frezjowej, Sołeckiej i Mileszki. – W tym projektach jest zaplanowana także budowa kanalizacji deszczowej, osadników, modernizacja instalacji i stworzenie nowych urządzeń w Grupowej Oczyszczalni Ścieków – mówi Ewa Jasińska, dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej. Wnioski o dofinansowanie mają być złożone do 15 marca 2017 roku.