20 mln zł będzie kosztował pierwszy etap odnowienia Muzeum Miasta Łodzi. Remontu doczekają się m.in. hol i wejście od Zachodniej.  Inwestycja potrwa do 2019 roku.

Zakres prac będzie obejmował: naprawę tynków, remont balkonów, konserwację gzymsów, sztukaterii i detali architektonicznych oraz renowację stolarki okiennej i drzwiowej. Od strony Zachodniej i Ogrodowej muzeum zostanie dostosowane dla odwiedzin przez osoby niepełnosprawne (winda).

Muzeum chce także odnowić ogród. – Rozpoczęliśmy prace nad wpisaniem ogrodu do rejestru zabytków. Jak to się uda to możemy aplikować o środki zewnętrzne – tłumaczy Barbara Kurowska, p.o. dyrektora Muzeum Miasta Łodzi. – W ogrodzie jest około 60 gatunków roślinnych. Jest to jedyne miejsce w Łodzi, w którym znajdują się trzy różne odmiany klonu – dodaje.

Muzeum wystąpi także o dodatkowe środki na stworzenie multimedialnej wystawy „Ziemia Obiecana wczoraj i dziś. Łódź w Europie. Europa w Łodzi”. – Wystawa znajdzie się w podziemiach w lewym skrzydle budynku od strony ulicy Zachodniej. Przedstawimy na niej dwieście lat historii Łodzi. Obecnie powstaje scenariusz nowej ekspozycji – stwierdza Kurowska.

Nowa stała wystawa będzie miała 5 bloków tematycznych. 1. Prolog ( pokazanie w uproszczony sposób historii miasta i wprowadzenie do podstawowej części wystawy); 2. Ludzie – ważne postacie dla historii Łodzi np. czarne charaktery, politycy, przedsiębiorcy czy przedstawiciele władz okupacyjnych; 3.Postęp – przemysł, edukacja i szkolnictwo, nowe rozwiązania techniczne; 4. Sukces – fortuny łódzkich przemysłowców np. Scheiblerów czy Poznańskich; 5. Metropolia – pokazanie atrybutów wielkiego miasta – komunikacja, media, infrastruktura. Obok wystawy ma funkcjonować biblioteka. Cała wystawa będzie wyposażona w interaktywne stanowiska. Ekspozycja zostanie prawdopodobnie otwarta w 2019 roku.

Całkowity koszt remontów planowanych w muzeum to ok. 100 mln zł. Miasto podzieliło je na  cztery etapy, a do 2019 roku zostanie zrealizowany pierwszy etap.