Reforma edukacji w Łodzi: VI LO będzie przeniesione na ul. Deotymy. Gimnazjum 19 zostanie włączone do XXXIV LO i może otworzyć klasy z językami azjatyckimi.

Dzisiaj (16 lutego) podczas nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej radni zaczęli wprowadzać reformę edukacji uchwalają siatkę szkół. Kontrowersyjne sytuacje pojawiły się m.in. z gimnazjum nr 19 czy VI LO. W efekcie reformy zostanie wygaszonych 12 gimnazjów.

– Gimnazjum 19 zostanie włączone do XXXIV LO, gdzie mogą powstać trzy oddziały z językami azjatyckimi. XXXIV LO będzie miało dwa oddziały – stwierdza Tomasz Trela, wiceprezydent Łodzi. – Udało się porozumieć z Radą Pedagogiczną XXXIV LO – dopowiada. Jedną z propozycji było także włączenie PG 19 do Zespołu Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich przy Drewnowskiej. Włączono tam jednak PG 26, bo PG 19 nie wyraziło zgody.

Wyjaśnijmy, że Gimnazjum nr 19 chciało utworzenia Liceum Języków Wschodnich. Władze miasta uznały, że nie będą powstawały kolejne licea, oprócz jednego przy ul. Kopcińskiego w budynku po gimnazjum nr 28.

Utworzenie liceum proponowało także Gimnazjum nr 29. – Chcemy powstania liceum, bo mamy najlepsze wyniki na egzaminie gimnazjalnym oraz bardzo wysoką średnią. Nie możemy zaprzepaścić dorobku gimnazjum. W gimnazjum uczy kadra akademicka – mówiła Grażyna Mydlarz, rodzic dziecka uczęszczającego do gimnazjum nr 29. – W ramach protestu nie posłaliśmy dzieci do szkoły. Walczyliśmy o szkołę na komisji edukacji – dodała.

Zdaniem wiceprezydenta Tomasza Treli reforma edukacji dzieli ludzi. – Nie rozumiem dlaczego radni PiS-u popierali stworzenia kolejnych liceów z akurat z gimnazjum nr 18 i 29. Ten wybór nie jest jasny – stwierdził Trela.

Problematyczną sytuacją było także przeniesienie VI LO na ul. Deotymy z ul. Podmiejskiej. – Nie ma porozumienia z Radą Pedagogiczną VI LO. Gdyby nie przenosić liceum doprowadzi to do ograniczenia jego działania w budynku przy Podmiejskiej, gdzie jest także szkoła podstawowa – mówił Trela.  – Szkoła podstawowa 83 będzie mogła się  dalej rozwijać – dodaje.

Społeczność VI LO uważa, że tworzenie przy Podmiejskiej dużej szkoły podstawowej jest nieracjonalne. – Od lutego realizujemy także projekt unijny dopasowany do naszej placówki. Mamy także Muzeum Morskie, która jest dostosowane do budynku. Ze szkołą podstawową posiadamy tylko wspólną salę gimnastyczną, a budynki czterokondygnacyjne są osobne. Nowe budynki przy Deotymy nie przyniosą nam korzyści – stwierdza Magdalena Kubiak, nauczycielka. – Sprzeciw wobec przeniesienia wyraziliśmy w tajnym głosowaniu – dopowiada.

Zdaniem radnych PiS-u przy okazji wprowadzania reformy powinno się tworzyć więcej szkół podstawowych. – Proponujemy utworzenie małych szkół podstawowych przy Królewskiej, Powszechnej, Sienkiewicza i Dubois – mówi Marcin Zalewski, wiceprzewodniczący Komisji Edukacji. – Odległości dla uczniów powyżej jednego kilometra są niedorzeczne – dodaje.

Odpowiadając wiceprezydent Tomasz Trela stwierdził: – Na Chojnach są już trzy szkoły podstawowe. Szkoła przy Pryncypalnej będzie miała więcej oddziałów po termomodernizacji  i dlatego nie ma potrzeby większej ilości podstawówek. Przy Dubois pojawią się oddziały dla starszych dzieci, a przy Franciszka dzieci młodsze. Stawiamy także na szkolnictwo zawodowe, dlatego budynek po gimnazjum nr 5 zajmie „Gastronomik”, a gimnazjum przy Fabrycznej szkoła zawodowa z Kilińskiego – mówił Trela.

Najwięcej pytań zadawali radni PiS-u. Dopytywali m.in. gdzie wystąpi dwuzmianowość w szkołach i jak z inwestycjami w szkołach – Trzeba podejść bardziej rygorystycznie do rejonizacji w szkołach. Niektóre szkoły mają ponad 70 procent dzieci spoza rejonu, a inne stoją puste. Stąd może wynikać dwuzmianowość. Przygotowania formalne do remontu szkoły podstawowej przy Zakładowej rozpoczną się w tym roku – tłumaczył Trela.

Zdaniem radnych SLD nie ma idealnych rozwiązań, a reforma powoduje duże koszty i zwolnienia. – Z tych powodów nadal zbieramy podpisy pod referendum dotyczącym wprowadzania reformy. Do końca marca złożymy listy z podpisami w sejmie – zapewnia Małgorzata Moskwa – Wodnicka (SLD), radna Rady Miejskiej.

Część proponowanych zmian w sieci szkół po reformie edukacji

  • gimnazja nr: 3, 13 i 33 zostaną przekształcone w szkoły podstawowe,
  • 1 nowe liceum – Gimnazjum nr
  • SP 141 przy ul. Zakładowej zostanie rozbudowana (w tym roku kwestie formalne)
  • Gimnazja włączane do szkół ponadgimnazjalnych:

Gimnazjum nr 2 do XII LO;

Gimnazjum nr 5 do Zespołu Szkół Gastronomicznych;

Gimnazjum nr 6 do Zespołu Szkół Samochodowych;

Gimnazjum nr 10 do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 10 „Elektronik” (w 2018 r.)

Gimnazjum nr 15 do XXX LO z siedzibą przy ul. Sowińskiego;

Gimnazjum nr 41 – do XX LO

  • Gimnazja włączane do Szkół Podstawowych

Gimnazjum nr 13 do SP przy Wici

Gimnazjum nr 16 do SP 184,

Gimnazjum nr 21 do SP 19;

Gimnazjum nr 22 do SP 44,

Gimnazjum nr 24 do SP 36;

Gimnazjum nr 29 do SP 12,

Gimnazjum nr 31 do SP 193;

Gimnazjum nr 36 do SP 141;

Gimnazjum nr 38 do SP 138;

Gimnazjum nr 43 do SP 162.

Gimnazjum nr 47 włączone do SP 67

  • Gimnazja wygaszane: 7, 8, 12, 14, 17, 18,20 30, 37, 40, 44, 46
  • 5 Gimnazjów z zespołach szkół ogólnokształcących przekształcone w licea ogólnokształcące (z mocy ustawy)
  • 1 Gimnazjum w zespole szkół integracyjnych przekształcone w szkołę podstawową (z mocy ustawy)

Obecnie podjęte uchwały trafią do zaopiniowania przez Kuratora Oświaty i związki zawodowe. Uchwały ostatecznie zatwierdzające nową siatkę zostanie ponownie poddana pod głosowanie na Radzie Miejskiej w marcu tego roku.Wyjaśnijmy, że kurator oświaty może zaproponować do uchwał zmiany, z którymi muszą się liczyć miejscy urzędnicy.