Od dzisiaj (13 lutego) można składać wnioski do budżetu obywatelskiego na 2018 rok. Do rozdysponowania jest 40 mln zł. Obecnie złożono kilkanaście wniosków.

Od tego roku, oprócz tradycyjnej formy papierowej, można składać wnioski w formularzu elektronicznym. – Formularz elektroniczny to aplikacja internetowa. Można sprawdzać pola czy są poprawnie wypełnione. Wnioskodawca jest proszony o dołączenie skanów z podpisami autorów – mówi Grzegorz Justyński, dyrektor Biura ds. Partycypacji Społecznej.  – Pierwsze wnioski już obrabiamy i kierujemy do odpowiednich komórek urzędu – dodaje.

Obecnie wnioskodawcy mają miesiąc czasu na złożenie wniosku. Miejsca składania wniosków są wymienione na stronie www.budzetdlalodzi.pl Głosowanie zacznie się 16 września tego roku i potrwa trzy tygodnie.