Wydział Edukacji UMŁ przedstawił kolejny wariant wprowadzenia reformy edukacji w Łodzi. 14 gimnazjów prawdopodobnie zostanie wygaszonych.

Wydział Edukacji chce, by 3 gimnazja (PG 3, PG 13 i PG 33) zostały przekształcone w szkoły podstawowe. 10 będzie włączonych do istniejących podstawówek, a 14 gimnazjów wygaszonych. PG 1 i gimnazjum sportowe zostanie przekształcone w liceum. PG nr 15 będzie połączone z XXX LO. Przy ul. Zakładowej zostanie rozbudowana SP 141.

-Uczeń, który już rozpoczął naukę szkole zakończy ją w tej samej placówce – zapewnia Tomasz Trela, wiceprezydent Łodzi. – Nie wiemy na razie ile będzie konkretnie zwolnień nauczycieli, ale na pewno nie tyle co mówili związkowcy. Będziemy rozmawiali z dyrektorami szkół o przyjęciu nauczycieli z wygaszanych szkół. Koszt wprowadzania reformy przez 5 lat to ponad 70 mln zł. Wystąpimy o pieniądze z ministerstwa – dodaje.Nowa siatka szkół ma obowiązywać od 1.09.2017 roku.

Proponowana sieć szkół po reformie edukacji

  • 3 gimnazja nr: 3, 13 i 33 zostaną przekształcone w szkoły podstawowe,
  • 2 nowe licea – Gimnazjum nr  oraz Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego
  • SP 141 przy ul. Zakładowej zostanie rozbudowana
  • Gimnazja włączane do szkół ponadgimnazjalnych:

Gimnazjum nr 2 do XII LO;

Gimnazjum nr 5 do Zespołu Szkół Gastronomicznych;

Gimnazjum nr 6 do Zespołu Szkół Samochodowych;

Gimnazjum nr 10 do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 10 „Elektronik” (w 2018 r.)

Gimnazjum nr 15 do XXX LO z siedzibą przy ul. Sowińskiego;

Gimnazjum nr 41 – do XX LO

  • Gimnazja włączane do Szkół Podstawowych:

Gimnazjum nr 16 do SP 184,

Gimnazjum nr 20 do SP 137;

Gimnazjum nr 21 do SP 19;

Gimnazjum nr 22 do SP 44,

Gimnazjum nr 24 do SP 36;

Gimnazjum nr 29 do SP 12,

Gimnazjum nr 31 do SP 193;

Gimnazjum nr 36 do SP 141;

Gimnazjum nr 38 SP 138;

Gimnazjum nr 43 do SP 162.

  • Gimnazja wygaszane: 7, 8, 12, 14, 17, 18, 19, 26, 28, 30, 37, 40, 44, 46
  • 3 Szkoły Podstawowe w dwóch budynkach: SP 36 przy ul. Więckowskiego 35; SP 137 przy ul. Florecistów 3b oraz SP 193 przy ul. Standego 1
  • 5 Gimnazjów z zespołach szkół ogólnokształcących przekształcone w licea ogólnokształcące (z mocy ustawy)
  • 1 Gimnazjum w zespole szkół integracyjnych przekształcone w szkołę podstawową (z mocy ustawy)

Proponowaną nową siatką szkół zajmują się także radni. Obecnie jednak mają bardzo dużo wątpliwości do pomysłów Wydziału Edukacji.

– Wariant proponowany przez Wydział Edukacji jest dla mnie szokujący. Na Górnej i Widzewie nie powstanie żadna nowa szkoła podstawowa. Przykładowo powinno się powołać w budynku po gimnazjum 34 szkołę podstawową 198. Rozwiązałoby to problem mieszkańców Janowa i Olechowa. Gimnazjum ma świetną bazę sportową.  – mówi Małgorzata Bartosiak (PO),  wiceprzewodnicząca Komisji Edukacji. – Na Górnej proponuje się dziwny twór złożony z SP 138 i gimnazjum 38. Jak ma wyglądać integracja tych placówek, gdy są oddalone o kilka kilometrów – dodaje.

Według Bartosiak powinno się postawić na powstanie szkoły o profilu zawodowym. – Nie wykorzystujecie Państwo potencjału budynku ZSO 4. Obok znajduje się szkoła podstawowa z dwuzmianowością i dwoma budynkami – stwierdza Bartosiak.

Innego zdania o SP 122 jest radny Tomasz Głowacki (PiS). – Dzieci do SP 122 nie chodzą dwa razy dziennie i dobrze, że szkoła pozostanie w swojej siedzibie – stwierdza Głowacki. – Według Głowackiego nowa szkoła podstawowa powinna powstać w budynku przy Stawowej. – W Łodzi jest mało szkół podstawowych – ubolewa Głowacki.

Utworzenia nowych szkół podstawowych chcą także rodzice z Górnej. – Proponujemy, by odtworzyć nową szkołę podstawową przy Królewskiej. Obecnie dzieci muszą bardzo daleko chodzić – stwierdza Monika Łukomska, rodzic dziecka uczęszczającego do PM 26.

Radna Karolina Kępka (PO) dziwi się, że tylko dwa gimnazja zostaną przekształcone w gimnazja. – Dlaczego nie skorzystano z możliwości stworzenia większej ilości liceów z likwidowanych gimnazjów – dopytuje Kępka. Radna Urszula Niziołek-Janiak zapytuje się o budynki szkół przewidziane do rewitalizacji i jakie funkcje będą spełniać po przekształceniu gimnazjów.

Dużo wątpliwości mają także nauczyciele, rodzice oraz związki zawodowe.

– Gimnazjum nr 44 przeszło termomodernizację, a teraz chce się je likwidować bez powstania tam kolejnej placówki oświatowej – bulwersuje się Witold Michalak Rady Osiedla Chojny Dąbrowa.  Nauczyciele i rodzice liczą, że zostanie tam stworzone liceum lub szkoła podstawowa.

– Były propozycje współpracy z VI LO. Nie wiemy dlaczego liceum nie chce się do nas przenieść. Mamy dobrą opinię – mówi Grażyna Wojdyłła, dyrektor PG 44. Salę gimnastyczną z VI LO dzieli także SP 83. Od 2018 roku zajęcia w SP 83 będą dwuzmianowe czyli do godz. 19:30. Urzędnicy Wydziału Edukacji uważają, że nie można stosować rozwiązań siłowych przy pomocy decyzji administracyjnych, dlatego nie da się zmusić VI LO do przenosin.

Zaniepokojeni likwidacją Gimnazjum nr 29 są rodzice. – Jesteśmy na pierwszym miejscu w rankingach. Mamy nowe boisko. W naszym kompleksie powinny powstać liceum i szkoła podstawowa – stwierdza Marzena Myklasz, rodzic dziecka uczęszczającego do PG 29. Rodzice proponują, by utworzyć SP 198.

Zdaniem Wydziału Edukacji tworzenie małych szkół podstawowych nie spowoduje szybko zniknięcia dwuzmianowości. – To potrwa około 5 lat. Dzieci nie przejdą przecież całymi klasami do nowych szkół – stwierdza Berenika Bardzka, p.o. dyrektora Wydziału Edukacji.

Na czwartek (16 lutego) zaplanowano nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej poświęconą m.in. edukacji.Wcześniej zostanie zwołana kolejna Komisja Edukacji (wtorek 14 lutego), na której będą  opiniowane projekty uchwał dotyczące siatek szkół. Potem projektami zajmie się Rada Miejska. Po przegłosowaniu przez radnych uchwały trafią do zaopiniowania przez Kuratora Oświaty i związki zawodowe.

Uchwała ostatecznie zatwierdzająca  nową siatkę zostanie ponownie poddana pod głosowanie Radzie Miejskiej w marcu.