Nie znamy jeszcze ostatecznego wariantu wprowadzania reformy edukacji w Łodzi. Trwa podsumowanie konsultacji i spotkania z dyrektorami szkół. O zmiany pytali radni z Komisji Edukacji.

Wydział Edukacji nie przedstawił jeszcze pełnego podsumowania z konsultacji. Powinno ono się pojawić najpóźniej we wtorek (31 stycznia) czyli na następnej Komisji Edukacji.

Obecnie policzono z platformy internetowej http://vox.uml.lodz.pl/.  Wzięło w nim udział 7393 osoby. Za wariantem A (likwidacja wszystkich gimnazjów) oddało głosy 66%, przeciw 26,8 %. Za wariantem B (za wygaszeniem 9 gimnazjów; reszta włączenie w struktury innej szkoły) głosowało 21,6%, a przeciw 67,1%.

Urzędnicy od 9 do 20 stycznia analizowali także fora dyskusyjne i brali udział w otwartych spotkaniach. Na Górnej negatywne opinie były do: włączenia gimnazjum 38 do szkoły podstawowej 43, gimnazjum 43 szkoły podstawowej 162, gimnazjum 37 do szkoły podstawowej 7 gimnazjum 44 do szkoły podstawowej 174. Nie akceptowano także przeniesienia VI LO i podzielenia na dwa budynki SP 164.

Na Bałutach nie zgodzono się na włączenie gimnazjum nr 18 do szkoły podstawowej nr 81, gimnazjum nr 12 do szkoły podstawowej nr 65. Podczas konsultacji zgodzono się na utworzenie z gimnazjów 15 i 18 nowego liceum. Planowane jest także przeniesienie SP 155 do budynku po gimnazjum nr 14. Podobnie w gimnazjum nr 12 będzie szkoła podstawowa.

Na Polesiu zamiast gimnazjum 19 być może powstanie liceum dwujęzyczne, a XII LO zostanie przeniesione do budynku po gimnazjum nr 2 (zamiast po gimnazjum nr 26).

Na Widzewie negatywne opinie były głównie o zmniejszeniu obwodów, przeniesieniu uczniów z gimnazjum nr 5 do szkoły podstawowej 14, zmiany siedziby VIII LO i SP 179. Popierano m.in. utworzenie szkoły branżowej i sportowej (pływanie) czy powstanie nowej szkoły podstawowej na Olechowie.

Obecnie urzędnicy będą prowadzili rozmowy w komitecie sterującym i zespole oraz z radnymi.

Wczoraj (24 stycznia) także radni z Komisji Edukacji dopytywali  i dyskutowali  o wprowadzeniu reformy edukacji. Radna Karolina Kępka chciała wiedzieć co się stanie, jeśli kurator wyrazi negatywną opinię o siatce szkół. – Wtedy pozostanie dotychczasowa bez gimnazjów- stwierdziła Berenika Bardzka, p.o. dyrektora Wydziału Edukacji.

Niektórzy radni zarzucali, że nie dokładnie informowano o miejscach i możliwościach wyrażania opinii. – Informacje pojawiały się w każdym ogłoszeniu o konsultacjach – zapewniła Bardzka.

Radni pytali również o przyszłość pojedynczych szkół. Wiceprzewodniczący Komisji Edukacji Marcin Zalewski (PiS) dopytywał się o gimnazjum nr 13 przy ul. Wici i SP nr 79. – Przy Wici były propozycje utworzenia z dwóch szkół podstawowych jednej lub powstania liceum – mówiła Bardzka. – Są różne propozycje dotyczące szkoły podstawowej nr 79 – dodała.

Radna Małgorzata Moskwa-Wodnicka (SLD) chciała wiedzieć jaką przyszłość czeka SP 172 przy Jaskrowej. – W naszej ocenie jest problem, by uczniowie zmieścili się w jednym budynku, ale jeśli społeczność szkolna wyrazi taką wolę to spróbujemy – stwierdziła Bardzka.

Według przewodniczącego Komisji Edukacji Sylwestra Pawłowskiego (SLD) z materiałów wynika, że 20% szkół nie jest w stanie wchłonąć dalszych klas, 30% dysponuje możliwościami lokalowymi, a połowa wypełniona uczniami prawie w 100%. – Dwu zmianowość nie będzie dobra, dlatego musimy wiedzieć konkretnie jaka jest baza lokalowa i zatrudnienie nauczycieli, by stworzyć siatkę szkół na co najmniej dwadzieścia lat – powiedział Pawłowski. – Projekty uchwał będą opiniowane prawdopodobnie za dwa tygodnie – dodał.

Kolejne komisje edukacji odbędą się we wtorki (31 stycznia i 7 lutego).  W środę (15 lutego) odbędzie się nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej poświęcona decyzjom w sprawie reformy edukacji.