Od marca ruszą badania 200 uczniów z dwóch łódzkich szkół podstawowych. Będzie  m.in. badanie wzroku, mierzenia ciśnienia i temperatury czy ważenie. 

Badania w szkołach podstawowych: nr 10 i 83 są możliwe dzięki programowi pilotażowemu „Zdalna Pielęgniarka” dofinansowanemu z pieniędzy unijnych. Same badania zostaną wykonane przy pomocy stanowiska telemedycznego. Każdy z uczniów zostanie przebadanych 5 razy co da razem 1000 badań. W ramach programu będą gromadzone  także ankiety.