Jasień i Lamus czyli rzeki płynące w kanałach być może zostaną odkryte i powstanie wokół nich przestrzeń rekreacyjna. To kolejna atrakcja turystyczna proponowana przez ZWiK.

Lamus płynie płytko ok.100 metrów w parku Kilińskiego i na razie można go oglądać przez ażurowy właz przygotowany dzięki pracownikom ZWiK-u. Lamus wykorzystywały wcześniej przędzalnie bawełny Traugutta Grohmana.

Jasień pojawia się na długości 200 metrów np. między stawem przy ul. Przędzalnianej, a Szkołą Mistrzostwa Sportowego . Tam Miejska Pracownia Urbanistyczna także zgodziła się na odsłonięcie kanału i stworzenie wokół rzeki parku dla mieszkańców.

Inwestycje będą realizowane w 2018 roku po uchwaleniu planu zagospodarowania przestrzennego przez radnych.