Łódź zacznie w tym roku kolejny program rewitalizacji centrum. Zakłada on wspomaganie małej przedsiębiorczości, pomoc dla bezrobotnych i szkolenia z komunikacji z mieszkańcami.

Podczas realizacji programu na 8 obszarach pojawią się gospodarze obszarowi i latarnicy społeczni. – Latarnik ma wspierać rodziny z różnymi problemami społecznymi będących w trudnej sytuacji. Gospodarz obszarowy będzie pomagał rodzinom przy przeprowadzce – mówi Katarzyna Dyzio z Biura ds. Rewitalizacji. – Powstanie także Centrum Usług Społecznych, które ma służyć bezrobotnym. – dodaje.Centrum Usług Społecznych będzie miało siedzibę przy ul. Pogonowskiego 34.

Program zakłada także tworzenie domów wielopokoleniowych, rozwijanie więzi międzysąsiedzkich (poprzez system mikrograntów) czy wspieranie małej przedsiębiorczości (kawiarni czy małych sklepów.).

Program potrwa do 2019 roku i jest kontynuacją inicjatywy dofinansowanej przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (koszt dotacji to 4,7 mln zł.) .