Łódzkie sztaby obecnie zebrały dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zebrały ponad 0,5 mln zł. Do puszki prezydent Łodzi Hanny Zdanowskiej mieszkańcy wrzucili prawie 20 tys. zł

W Łodzi zarejestrowało się 9 sztabów. Największym był sztab zorganizowany przez Straż Miejską i zebrał 208 tys. zł (stan na 16.01.2017r.). Przypomnijmy, że jeszcze do 14 lutego trwają licytacje. Przykładowo wycieczka z prezydent Zdanowską po dworcu Fabrycznym kosztuje obecnie 2 tys. zł. 300 tys. zł zebrał sztab Manufaktury.