Zakończyło się składanie wniosków na stypendia artystyczne Prezydent Miasta Łodzi. W piątej edycji pojawiło się 29 wniosków. Z miejskiego budżetu przeznaczono 120 tys. zł

Wnioski dotyczą wielu kategorii m.in. rzeźby, filmu, muzyki, malarstwa czy teatru. Podstawowymi kryteriami są: jakość artystyczna i możliwość realizacji w Łodzi. Wnioski ocenia komisja złożona z: ekspertów, radnych oraz urzędników. Zebranie komisji  nastąpi pod koniec stycznia 2017 roku, a ogłoszenie wyników konkursu na początku lutego. Najwięcej wniosków wpłynęło 5 lat temu podczas pierwszej edycji (46 wniosków). Budżet wynosił wtedy 100 tys zł.