W 2017 roku 260 mln zł zostanie wydanych na m.in. remont Muzeum Kinematografii, modernizację 2 bałuckich bibliotek i zagospodarowanie pałacu Steinertów.

Pieniądze zostaną przeznaczone na przebudowę ul. Moniuszki, budynku przy ul. Tuwima 10 oraz  powstanie mediateki (ul. Moniuszki 5) – 50 mln zł. Rewitalizacja dotknie także kwartał ulic: Tuwima, Kilińskiego, Narutowicza i Targowa (63 mln zł).

Remontu doczeka się też pałac Steinertów (40 mln zł). Ma tam znaleźć się siedziba dla przedsiębiorców z branży kreatywnej. Muzeum Kinematografii zakupi nowe wyposażenie i zostanie wyremontowane (8mln zł).

92 mln zł zostanie przeznaczone na termomodernizację przedszkoli, szkół podstawowych i  liceów. Nowy wygląd zyskają także dwie filie bałuckich bibliotek (przy ul. Powstańców Wielkopolskich 3 i ul. Boya Żeleńskiego 15) – 8 mln zł. Powstanie również jedna wspólna Łódzka Karta Biblioteczna (5 mln zł).

Całkowity koszt inwestycji wyniesie 260 mln, w tym 150 mln zł to dofinansowanie unijne.