Znamy wyniki konsultacji społecznych dotyczących nazwania ulic w Nowym Centrum Łodzi. Oprócz fabrykantów pojawią się ulice, place, skwery czy pasaże filmowców, aktorów i plastyków.

Rada Miejska już pod koniec grudnia podejmie pierwszych osiem decyzji o nazewnictwie w NCŁ. Prawdopodobnie powstaną: aleja Poznańskich (Nowoskładowa), al. Scheiblerów (Nowotargowa), al. Grohmanów, ul. Hasa (wzdłuż EC-1), ul. Jakubowskiej, ul. Kieślowskiego (podziemna droga wzdłuż dworca) czy plac Pełczewskiego (przy EC-1).

Później po uzyskaniu statusu dróg publicznych pojawią się nazwy m.in.: rynek Kobro, skwer Bodo, ul. Geyerów, ul. Kunitzerów, ul. Biedermanów, ul. Kindermannnów, pasaż Heinzlów, pasaż Kawalerowicza czy pasaż Munka.

W konsultacjach wzięło udział ok. 800 osób. Ogólnie do nazwania jest ponad 30 ulic, placów oraz skwerów. Na wszystkie nazwy musi wyrazić zgodę Rada Miejska. Pierwsze uchwały pojawią się na sesji 28 grudnia (środa).