Rada Miejska zaapelowała o powołanie Rzecznika do spraw Seniorów przy Prezydencie Miasta. Rzecznik ma zajmować się współpracą z Rada Seniorów i reprezentować osoby starsze.

Rzecznik ds. Seniorów będzie się zajmował m.in. zbieraniem wniosków od seniorów, interwencjami w sprawach socjalno-bytowych czy organizacją narad i sympozjów. O powołanie rzecznika zwróciła się także Miejska Rada Seniorów.