Od 1 stycznia 2017 roku powstanie Centrum Usług Wspólnych Oświaty (CUWO) mające prowadzić m.in. obsługę prawną i finansową placówek oświatowych.

Centrum Usług Wspólnych Oświaty ma przejąć od 01.04 obsługę finansową gimnazjów, od 01.05. liceów i szkolnictwa specjalnego, od 01.06. zespołów szkół i przedszkolno-szkolnych, od 01.07. szkół podstawowych, a od 01.10. przedszkoli. Pracownicy księgowości w placówkach mają stać się pracownikami CUWO. Jest to ok. 250 etatów.

Najwięcej wątpliwości, co do zmian mają radni Prawa i Sprawiedliwości. – Wszystkie placówki oświatowe oprócz przedszkoli i gimnazjów miały możliwość wyrażenia zgody na przystąpienie do Centrum.  Dyrektorzy przedszkoli także muszą się wypowiedzieć czy chcą korzystać z usług centrum – stwierdza Marcin Zalewski (PiS), radny Rady Miejskiej.

Innego zdania są radni SLD. – CUWO to szansa dla księgowych z likwidowanych gimnazjów. Likwidacja gimnazjów nie dotknie ich w sposób bezpośredni – stwierdza Sylwester Pawłowski, przewodniczący klubu SLD w Radzie Miejskiej.

Wyjaśnijmy, że w listopadzie 2016 roku związki zawodowe zajęły negatywne stanowiska powstania CUWO. – Jesteśmy rozczarowani, że przedszkola nie mogą się wypowiedziećw sprawie wstępowania do centrum. Powinny być traktowane tak jak inne placówki oświatowe – mówi Marian Trębacz ze Związku Nauczycielstwa Polskiego. Podobnego jednolitego traktowania domaga się „Solidarność”.

Podczas powstania CUWO zostanie zlikwidowany Zespół Ekonomiczny Administracyjny Szkół. Jego zadania przejmie CUWO oraz inne wydziały i biura UMŁ. Ośrodkiem wypoczynkowym w Grotnikach będzie administrował Zarząd Lokali Miejskich.

 

Zostanie zlikwidowany Zespół Ekonomiczny Administracyjny Szkół. W zamian