Przystąpiono do tworzenia planów zagospodarowania przestrzennego przy Ogrodzie Botanicznym. Uchwalono plany dla m.in. dla narożnika ul. Zgierskiej i al. Włókniarzy.

Dzięki planowi zagospodarowania przestrzennego na rogu Włókniarzy i Zgierskiej (na przeciwko marketu budowlanego) będzie można ochronić dolinę Brzozy (dopływ Sokołówki). Są tam tereny prywatne i Skarbu Państwa. W latach 90-tych jedna z sieci handlowych chciała wybudować market, ale zostało to zrealizowane.

Plan powstał także dla terenów prywatnych przy ulicach: Spadochroniarzy i Namiotowej. Graniczy on z tzw. Małym Brusem i terenami zieleni urządzonej.

Radni uchwalili także plan zagospodarowania przestrzennego dla okolic al. Politechniki, ul. Wróblewskiego i Wólczańskiej. Według planu kamienice pozostaną przy ul. Wólczańskiej. W głębi będą usługi i zabudowa wielorodzinna. Obszar przed zabytkową fabryką stanie się placem dla pieszych. Na ul. Czerwonej i Wróblewskiego będą mogły w przyszłości jeździć tramwaje. Plan zakłada także powstanie parkingów dla rowerów.

Przystąpiono również do tworzenia planu przy Ogrodzie Botanicznym, która ma zablokować na południe od „Botanika” budowę wieżowców. Studium przewiduje tam tereny zieleni urządzonej. Nie wiadomo jak będzie wyglądało przedłużenie ul. Kusocińskiego.