Znamy projekt budżetu Łodzi na 2017 rok. Deficyt wyniesie 133 mln zł, a nadwyżka operacyjna 233 mln zł. Najwięcej pieniędzy zostanie wydanych na edukację i pomoc społeczną.

Dochody budżetu wyniosą ok. 3,7 mld zł (wzrost o 6,2% w porównaniu z planowanym w 2016 r.). Największą częścią dochodów stanowią podatki i opłaty. W 2017 roku nie będzie opłaty targowej i podatku od posiadania psa.

Wydatki to ok. 3,8 mld zł. Wydatki inwestycyjne wyniosą niecałe 600 mln zł. Najwięcej przeznaczono na transport i łączność oraz kulturę fizyczną i sport (stadiony oraz mała hala przy al. Unii). Nadwyżka operacyjna wyniesie 233 mln zł i będzie wyższa o 7,1 w stosunku do 2016 roku. Dług obecnie wynosi 2,9 mld zł. Na jednego mieszkańca jest to ok. 4,150 zł

O projekt budżet pytali także na sesji miejscy radni. Radny Włodzimierz Tomaszewski (PiS) o m.in. dochody miasta od 2002 roku, inwestycje z dotacją unijną, zmiany cen biletów MPK, budowę dróg (podział na duże i małe inwestycje drogowe).

Radny Marcin Zalewski (PiS) pytał o: zwroty pieniędzy do Unii Europejskiej, o podwyżkach dla pracowników domów pomocy społecznej. Radny Bartłomiej Dyba – Bojarski (PiS) o rewitalizację, remont przystanków i torowisk przy ul. Wojska Polskiego, ul. Aleksandrowskiej i Gdańskiej. – Inwestycje dotyczące torowisk i przystanków wpisano do budżetu – stwierdził Grzegorz Misiorny, dyrektor Zarządu Dróg i Transportu.

Radna Marta Wandzel (PiS) chciała wiedzieć jakie drogi rowerowe zostaną wybudowane za przewidziane w budżecie 5 mln zł.

Radny Tomasz Głowacki (PiS) pytał o wzrosty wynagrodzeń pracowników oświaty. Skarbnik miasta Krzysztof Mączkowski zapewnia, że w rezerwie celowej jest zapisana kwota 5 mln zł. – Innych środków obecnie nie ma – stwierdza Mączkowski. Głowacki dopytywał także o inwestycje w żłobkach. – Jest rezerwa na inwestycje i zakupy w zakresie polityki społecznej. W tym miejscu są również pieniądze na żłobki – odpowiadał Mączkowski. Rezerwa wynosi 1 mln zł. Rezerwa  na inwestycje w oświacie to 5 mln zł. – Są przewidziane też środki na wkłady własne dotyczące projektów unijnych. Dzięki temu pieniędzy będzie więcej – mówił Mączkowski.

Szczegółowe odpowiedzi na pytania mają się także pojawić podczas dyskusji w komisjach merytorycznych Rady Miejskiej.

Teraz projekt budżetu trafi pod obrady komisji merytorycznych Rady Miejskiej. Radni mają głosować nad budżetem na sesji 28 grudnia 2016 roku.