Jutro (27 października) o godz. 17:00 w przy ul. Hufcowej 20 odbędzie się spotkanie dotyczące budowy wieżowców od południowej strony Botanika. Inwestycji sprzeciwiają się radni oraz mieszkańcy.

Obok Botanika nieznany inwestor wystąpił o warunki zabudowy dla dwóch 10 piętrowych wieżowców. Według studium, które jednak nie ma posiada mocy obowiązujące,j mają tam pozostać tereny zielone.

Na spotkaniu urzędnicy, mieszkańcy oraz radni będą starali się znaleźć rozwiązanie, które nie pozwoli na powstanie wieżowców. Jednym z pomysłów proponowanych przez radnych jest szybkie przystąpienie do uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.