Na ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich ruszyły prace związane ze stworzeniem ulic ogrodów na Starym Polesiu. Na Retkinii przy trasie W-Z posadzą klony, buki i grusze.

Na ulicach szykuje się m.in. wymiana nawierzchni, infrastruktury podziemnej, budowa ciągów komunikacyjnych dla pieszych, miejsc postojowych oraz mała architektura i nasadzenie zieleni.  Remontu doczekają się także okolice ul. Więckowskiego i Lipowej. Prace prawdopodobnie zakończą się w tym roku.

Przy retkińskim odcinku trasy W-Z zostanie posadzonych 350 nowych drzew np. grusz, klonów i buków. Koszt tej inicjatywy to 350 tys. zł