Straż Miejska może dodatkowo zatrudnić ok. 50 strażników.  Pomysł poparła komisja Ładu Społeczno-Prawnego Rady Miejskiej.

Straż Miejska ogłosiła ostatnio rekrutację na 10 wolnych etatów, a 21 osób złożyło dokumenty potrzebne do rekrutacji. Od 1 lipca tego roku strażnicy zabezpieczają obiekty miejskie (84 osoby – ok. 25% wszystkich strażników). Wcześniej ochroną niektórych urzędów zajmowały się prywatne firmy.

Wyjaśnijmy, że komisja prawdopodobnie przy projektowaniu budżetu na następny rok przeznaczy środki na zatrudnienie dodatkowych strażników do służby patrolowej.