Są plany zagospodarowania przestrzennego dla dużej części Lasu Łagiewnickiego i Arturówka oraz zjazdu z autostrady przy ul. Tomaszowskiej.

Plan zagospodarowania przestrzennego Lasu Łagiewnickiego oraz Arturówka chroni krajobraz i środowisko. Nie pozwala budować kolejnych domków w tym rejonie. Plan w rejonie ul. Tomaszowskiej pozwala za to rozwijać działalność gospodarczą (logistyczną i przemysłową). Do końca roku powstanie około 6 planów zagospodarowania przestrzennego. Łódź będzie pokryta planami w 15%.

Radni odrzucili bez dyskusji plan zagospodarowania przestrzennego Chojen w tym terenów dawnych zakładów Fakora. Plan był tworzony prawie dwa lata. Wpłynęło kilkaset uwag. Planowi sprzeciwiali się mieszkańcy przede wszystkim ul. Warneńczyka.  Według planu mogło tam stanąć centrum handlowe czego nie chcieli mieszkańcy.

Dodajmy, że w tym roku będą wyłożone do wglądu plany dotyczące Polesia. Ich uchwalenie jest planowane na 2017 rok.