Trwają konsultacje społeczne dotyczące nazwania ponad 30 ulic, skwerów i placów znajdujących się na terenie Nowego Centrum Łodzi.

Obecnie można zgłaszać propozycje internetowo. Wcześniej  chciano by patronami ulic, skwerów czy placów w NCŁ zostali słynni filmowcy, kobiety oraz rody fabrykanckie. Dodatkowe otwarte spotkanie jest przewidywane na 20 października (czwartek) o godz 17:00 w EC-1. Pomiędzy 27 października, a 16 listopada odbędzie się głosowanie.

Wniosek o konsultacje społeczne złożyli miejscy radni.