Łódź będzie ubiegała się o tytuł miasta filmu w ramach Sieci Miast Kreatywnych UNESCO. Konkurs rozstrzygnie się w październiku 2017 roku.

– W aplikacji ważne jest pokazanie dziedzictwa, możliwości edukacyjnych oraz planów na przyszłość. Mamy studia filmowe, muzeum czy studia postprodukcyjne – mówi Rafał Syska, dyrektor Narodowego Centrum Kultury Filmowej (instytucja będzie odpowiedzialna za aplikację). – Chcemy zorganizować debaty, warsztaty oraz spotkania ze środowiskiem filmowym. Nawiązaliśmy już kontakt z innymi miastami, które ten tytuł posiadają – dodaje.

W Polsce inne tytuły związane z  Sieci Miast Kreatywnych UNESCO mają Katowice (Miasto Muzyki) i Kraków (Miasto Literatury). O tytuł związany z gastronomią chce się ubiegać Poznań.