W 46 szkołach podstawowych od września ruszyły zajęcia z gry w szachy. Nauczaniem jest objętych około 1800 dzieci. To pilotażowy program proponowany przez miasto.

Edukacja gry w szachy jest prowadzona w klasach pierwszych i drugich. 74 nauczycieli jest specjalnie przeszkolonych w grze w szachy w przez Polski Związek Szachowy. Dotyczy to 91 klas. Gra w szachy ma później ułatwić dzieciom logiczne myślenie i naukę przedmiotów ścisłych np. matematyki i fizyki.